1. Surströmming, smide, service och samverkan

Under denna resa får ni lära er om historien bakom tillverkningen av sur fisk i Skagshamn, och får även se hur tillverkningen går till. Ni kommer att få resa till en kraftstation som byggts om till smedja i Gideåbacka och en ladugård i Banafjäl där lergods tillverkas och som är ett givet besöksmål för konferens och samkväm. Vi åker till byn Gideå där samverkan mellan föreningar och kommunen skapar möjligheter för idrott, kultur och service och där det lokala engagemanget fått igång en nedlagd butik, startat en ny mack och fått landsbygden att leva upp med hjälp av sju fiberföreningar som lyckats säkra 52 mil fiber.

Resans innehåll:

Surströmming är ett av Höga Kustens starkaste varumärken och vi ska besöka Skagshamn och Skeppsmalen som är kommunens nordligaste genuina fisklägen.

En hemvändande entreprenör visar hur man kan förverkliga sin konstnärsdröm och skaparkraft och visar upp sin konferensanläggning som är en ombyggd ladugård och ett mycket uppskattat turistmål.
I den gamla restaurerade kraftstationen i Gideåbacka möter den gamla smeden den nya generationen för att utöva smideskonst, ett kulturarv som lever vidare.

När den gamla butiken i Gideå gick i konkurs bildade bygden en ekonomisk förening och skapade en servicepunkt av butiken. Föreningen håller nu på att bygga en park i anslutning till butiken och har naturligtvis startat en bensinmack också. Gideå har en egen skola som återfinns i Samverkanshuset Gideågården och som drivs av en stiftelse. I Gideågården uppfördes även kommunens allra första digitala biograf. I huset ryms också kommunens närarbetsplatser – lokaler för ”distansarbete”.

Under den här resan får ni till sist ta del av erfarenheter av Örnsköldsviks kommuns största fiberprojekt under åren 2012-2014. I vilket ideella krafter bildades sju fiberföreningar i Gideå kommun där alla i dag har tillgång till 100 Mbit/s.

Print Friendly, PDF & Email