Partiledare för Socialdemokraterna: Stefan Löfven

Vi vill göra det lättare för människor att bo och verka i hela Sverige. För att lyckas behövs en sammanhållen landsbygdspolitik och en modern och aktiv tillväxtpolitik som också utnyttjar landsbygdens potential.

Läs mer om Socialdemokraternas landsbygdspolitik här

Print Friendly, PDF & Email