15. Skogen ger möjligheter för framtiden (Halvdag)

Resan startar kl.13.00.

På denna resa får du uppleva skogen både som källa till rekreation och som en stark lokal tillväxtfaktor. Skogen blir allt viktigare för att ersätta olja som råvara och användas i omställningen till ett samhälle med lägre klimat- och miljöpåverkan, och om detta ska vi få lära oss mer under vårt besök till SP Processum i Örnsköldsvik. Dessutom bjuder denna resa på en härlig tur in i den gamla Skuleskogen.

Resans innehåll:

Vi gör ett besök hos SP Processum i Örnsköldsvik som konstaterar: Allt man kan göra av olja kan vi göra bättre av trä”. SP Processum är ett dotterbolag till det statliga forskningsinstitutet RISE. RISE stödjer och initierar forskning och utveckling inom bioraffinaderi.

Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ utgör de ett kluster med partners från industri och akademi och är ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, processer och energilösningar från skogsråvara.

En förstudie genomförs just nu om planerna att skapa ett stort bioraffinaderi, sannolikt utanför Örnsköldsvik på fabriksområdet i Domsjö. Bygget skulle utan konkurrens bli den största industrisatsningen i Sveriges historia och generera 5 000 nya jobb i regionen. Den preliminära kostnaden beräknas till i storleksordningen 15 miljarder kronor och med en årsproduktion på upp till 1,7 miljoner ton; merparten cellulosa och därutöver protein för fisk- och djurfoder, metanol/etanol, biogas med mera. SP Processum, Domsjö Fabriker, Sekab, H&M och Ikea betalar förstudien. Vi kommer självklart att få veta mer detaljer om denna intressanta studie!

Vi besöker även en av Skuleskogens nationalparks tre entréer – entré Väst som årligen besöks av 50 000 personer. Trots att Skuleskogen berördes av omfattande avverkningar under 1800-talets senare hälft ger många av nationalparkens skogsmiljöer idag en känsla av urskog. I Skuleskogen hittar du en av kustlandets få återstående storskogar. Här kan besökaren vandra i dagar, njuta av frodiga bäckskogar eller gå ut på de karga hällmarkerna och hänföras av de mäktiga vyerna.

Print Friendly, PDF & Email