SEMINARIER.

Under lördag eftermiddag och söndag förmiddag arrangeras två pass med fördjupningsseminarier i speciellt utvalda ämnen. Pass A hålls på lördag mellan kl.16.00-17.00 och pass B på söndag mellan kl. 09.00-10.00. I samband med anmälan till Landsbygdsriksdagen väljer du vilka seminarium du vill gå på. Nedan presenteras seminarierna.

 • PASS A Lördag 16.00-17.00
 • 1. Service i samverkan utvecklar landsbygden.

  För att jobb och tillväxt ska ske i landets alla delar krävs tillgång till en grundläggande service där människor verkar och bor. Urbanisering och demografisk utveckling innebär på en och samma gång både en utmaning och en möjlighet att utveckla innovativa servicelösningar, tjänster och varor. Erfarenheten säger att utveckling av behovsanpassade servicelösningar förutsätter en långtgående samverkan mellan det offentliga, privata och ideella på den lokala nivån. Vi presenterar ett antal fall som ger exempel på olika sätt att arbeta med samverkan och serviceutveckling.

  Lokal: Stadshuset Kronan, Matsalen (entréplan)
  Medverkande: Representanter från Hela Sverige ska leva, Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp ”Service i landsbygder” och Tillväxtverket
  Moderator:
  Arrangör: Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp ”Service i landsbygder”
 • 2. Attityden gör skillnad – men hur gör man?

  Vi vet alla vikten av att arbeta med attityder, utmana normer och skapa en positiv bild av landsbygden. Vi vet också att en attraktiv plats lockar människor, drivna företagare och bidrar med en önskan om att leva på landsbygden. Men hur gör man? Och var börjar man? Välkommen till ett seminarium där vi delar med oss av hur vi arbetar med att förändra bilden av landsbygden i Höga Kusten genom projektet ”Vi Landsbyggare”. Under seminariet får du får ta del av konkreta tips kring kampanjen, hur vi skapar filmer för förändring och arbetet med community-byggande genom Landsbyggaredagar. Du får även träffa några Landsbyggare – drivna entreprenörer som skapar sysselsättning och bygger landsbygden.

  Lokal: Stadshuset Kronan, Kempesalen (entréplan)
  Medverkande: Representanter för Leader Höga Kusten och Landsbyggare
  Moderator:
  Arrangör: Leader Höga Kusten
 • 3. Lär av Sunne – Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun.

  Glesbygd kan också vara digital framtidsbygd. Sunne är på väg att bli Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun då man tillsammans med Telia byter till en modern nätinfrastruktur, samtidigt som man gör riktade utbildningsinsatser mot äldre för att minska det digitala utanförskapet. I en avslutande paneldiskussion lyfter vi diskussionen om den resterande infrastrukturutbyggnaden på landsbygden och kommuners ansvar för digitaliseringen till nationell nivå. Från vårt seminarium får du med dig lärdomar som gjorts och handfasta tips på hur du kan göra din hembygd mer digital.  Kom och låt dig inspireras!

  Lokal: Fjällräven Center, High coast bar. Plan 2.
  Medverkande: Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare Sunne Kommun, Ove Alm, chef för Telia Infra, ansvarig för Telias fasta och mobila nät i Sverige samt Mia Forsäng, affärsutvecklare för digitalisering på Telia.
  Moderator: Mia Forsäng, affärsutvecklare för digitalisering på Telia
  Arrangör: Telia
 • 4. Ibland ser vi inte skogen för alla träden.

  Välkommen till en workshop med fokus på jämställdhet och mångfald. Tillsammans tar vi fram goda idéer för hur vi kan skapa attraktiva platser och arbetsplatser. Målet med workshopen är att du ska få inspiration, nya tankar och idéer om jämställdhet och mångfald. Detta kopplat till attraktiva inkluderande arbetsplatser som bidrar till utvecklingen av bioekonomin, det vill säga en ekonomi som utgår ifrån det som växer på landsbygden.

  Skogen har en viktig roll i övergången från fossila till förnybara produkter. Vi är tre arrangörer som jobbar med att utveckla hela kedjan från skog till nya spännande produkter. En nyckel till att vi lyckas är att alla är och känner sig inkluderade. Välkommen att diskutera: Hur ser bilden av landsbygden ut? Hur ser kulturen ut på våra arbetsplatser och hur pratar vi med varandra? Hur välkomnande är jag?

  Lokal: Fjällräven Center, Looker room. Plan 2.
  Medverkande:
  Moderator: Jämställdhetsstrateger från Vkna AB
  Arrangör: BioFuel Region, Skogstekniska Klustret, RISE Processum
 • 5. Svenska kyrkans roll i landsbygdens utveckling.

  Svenska kyrkan är enligt lag rikstäckande och finns lokalt med verksamhet och personal i hela Sverige.
  Hur befruktas kyrkan av att befinna sig i en landsbygdskontext?
  Vem är kyrkan som medaktör i den lokala utvecklingen? Vilka är framtidsutsikterna för samverkan med andra lokala aktörer?
  Seminariet tar utgångspunkt i forskning och erfarenhet av Svenska kyrkans roll på landsbygden, lyfter svårigheter och möjligheter som lokala församlingar brottas med och gör en spaning mot framtiden.

  Lokal: Fjällräven Center, Supporterbaren. Plan 2.
  Medverkande: Christin Nygren Sundvisson, församlingspräst och författare till boken "Ett förlorat paradis: landsbygden i framtidens kyrka" och Kerstin Strömberg, församlingspräst med stort engagemang i lokalsamhället
  Moderator: Charlotta Ekelund, stiftsadjunkt
  Arrangör: Härnösands stift
 • 6. Öppen kooperativ innovation – en interaktiv händelse att ta med hem.

  Tre unika entreprenörer presenterar sina projekt på fyra minuter. Åhörarna deltar genom att bidra till att lösa ett dilemma som var och en av entreprenörerna lyfter. Entreprenörerna har skapat ett företag, eller är i färd med att skapa ekonomisk tillväxt på landsbygden tillsammans med andra.
  Seminariet passar dig som vill bidra och få ett konkret affärsutvecklingskoncept att ta med hem. Ni får tillgång till digital mall och tidsatt körschema/processinstruktion.

  Lokal: Fjällräven Center, Fjärden. Plan 3.
  Medverkande: Tre kooperativa entreprenörer verksamma på landsbygden och ni aktiva deltagare
  Moderator: Processledning: Susanne Vinderå och Kerstin Stickler
  Arrangör: Coompanion – Kooperativ Utveckling
 • 7. Hur svårt är det med konst?

  Välkommen till en workshop där vi presenterar vandringsutställningar och ny konst som man kan använda på sin mötesplats, vi ger dig inspiration, tips och idéer.
  Här presenterar vi även svar på många andra frågor som rör din mötesplats så som: Hur startar du en mötesplats? Var finns pengar till alla idéer? Hur fyller du huset eller parken med verksamhet?

  Lokal: Elite Plaza Hotel. Konferenslokal Skonerten plan 1.
  Medverkande: Paula Hoffman, konst- och utställningsansvarig Folkets Hus och Parker
  Moderator: Birgitta Strömgren och Pernilla Eurenius, regional strateg i norra och södra Norrland
  Arrangör: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker
 • 8. Föreningskraft ger jobb, företag och framtidstro.
  Lokalt engagemang – från ord till handling.

  2017 års lokala utvecklingsgrupp, Mellansels Idrottsförening och 2006 års lokala utvecklingsgrupp, Docksta Bordtennisklubb, beskriver hur de lyckas kombinera sin idrottsliga verksamhet med ett utvecklingsarbete som gjort stor skillnad i bygden. Föreningarna har utifrån de lokala förutsättningarna skapat unika lösningar på de utmaningar som funnits i respektive bygd.
  Dessa två goda exempel sätts under seminariet i relation till andra bygder runt om i landet som lyckats bygga levande lokala ekonomier underifrån. Seminariet avslutas med en diskussion om de viktigaste framgångsfaktorerna för att kunna utveckla en bygd.

  Lokal: Arken Konferens, Konferenslokal Pinassen
  Medverkande: Göran Wåhlstedth och Roger Fjeldseth, ordförande för Mellansels IF och Hans-Erik Näslund, Docksta Bordtennisklubb
  Moderator: Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska leva
  Arrangör: Länsbygderådet Västernorrland i samarbete med Länsstyrelsen och Region Västernorrland
 • 9. Bostadsbyggande på landsbygden.
  Förutsättningar och alternativ till att bygga på landsbygden.

  Möjligheten att bygga på landsbygden är en förutsättning för att landsbygden ska leva och under seminariet kommer olika alternativ att belysas. Kreativitet och ett anpassat regelverk är ett villkor som redovisas. Goda exempel där man planerar och har realiserat allt från hyresrätter, bostadsrätter och seniorboenden belyses. Trygghet och livskvalité kännetecknar exemplen samt de bieffekter som uppstår i bygden när man kommer till skott. Syftet med seminariet är att tydliggöra vad som krävs och hur man kan göra det möjligt att bygga på landsbygden.

  Lokal: Fjällräven Center, Stora scenen
  Medverkande: Peter Eklund, omvärldsanalytiker och ordförande Hela Sverige ska leva Sörmland, Görel Thurdin, Föreningen seniorboende i Nordingrå och Magnus Strömberg, Hela Sverige ska leva
  Moderator: Ylva Aller, länsråd Länsstyrelsen Västernorrland
  Arrangör: Länsbygderådet Västernorrland i samarbete med Länsstyrelsen och Region Västernorrland
 • 10. Hur garanterar PostNord en god paket- och postservice i hela landet?

  Det senaste året har PostNord fått mycket kritik, delar av den berättigad. Men utmaningarna har inte uppstått utan orsak. Breven blir allt färre. Svenskarna messar, mejlar och e-fakturerar i stället. Samtidigt växer e-handeln och paketen blir snabbt fler. Det gör att vi är mitt inne i den kanske största omställningen i företagets historia. Och i omställningen har en del gått fel. Vad tycker svenska folket egentligen om brev- och paketservicen? Och finns det en skillnad mellan stad och land? Hur ser en modern brev- och paketservice ut i hela landet? Dessa och andra frågor svarar vi på under vårt seminarium.

  Lokal: Arken Konferens, Konferenslokal Lodjan plan 5
  Medverkande:
  Moderator:
  Arrangör: PostNord
 • 11. Besöksnäring – med fokus på landsbygdens potential!

  Höga kusten Destinationsutveckling AB är de fyra ångermanländska kommunernas samarbetsorgan för utveckling och marknadsföring av Höga kusten.
  Visit Sundsvall är Medelpads motsvarighet och framgångarna för destinationerna de senaste åren är ett resultat av ett bra samarbete mellan offentlig och privat verksamhet där natur och landsbygd har varit betydelsefulla ingredienser. Seminariet redovisar strategi, utvecklingspotential och framtida roll för att stärka destinationerna.

  Lokal: Fjällräven Center, Aspen Colorado. Plan 2.
  Medverkande: Representanter för Höga kusten Destinationsutveckling AB och Maria Åslin, affärsområdeschef marknad Näringslivsbolaget Sundsvall
  Moderator: Märta Molin, regional utvecklingsdirektör Region Västernorrland
  Arrangör: Länsbygderådet Västernorrland i samarbete med Länsstyrelsen och Region Västernorrland
 • 12. Läget i landet.

  Journalisten Po Tidholm har i över 20 år skildrat och problematiserat stad-land-konflikten. I denna föreläsning som utgår från senaste boken ”Läget i landet” (2017) talar han om att en långsam glidning, ett förflyttat fokus till staden, har lämnat de svenska landsbygderna politiskt övergivna. Valet av Trump, Storbritanniens Brexit-omröstning och Le Pens framgångar synliggjorde en kulturell konfliktlinje mellan stad och land. Och något oväntat så hamnade fokus på landsbygdsfrågan. Populisterna röstades fram av en försmådd landsbygdsbefolkning som länge hade känt sig bortglömd och inte förmått delta i det stora liberala mångfalds- och valfrihetsprojekt som politiken förvandlats till. Liknande mönster återfinns här; en växande misstro och oron över ett land som faller itu. Vad är det som har hänt?

  Lokal: Elite Plaza Hotel, Konferenslokal Barken våning 1
  Medverkande: Po Tidholm
  Moderator:
  Arrangör: ABF
 • 13. Kommun + bygd= Sant?

  Region Gotland har i samarbete med Gotlands Utvecklingsbolag i Samverkan sedan sommaren 2017 drivit ett projekt som lokalt kallats ”Landsbygd 2.0”. Utgångspunkten är behovet av att hitta former för att öka landsbygdernas och därmed Gotlands attraktivitet för såväl boende, företagare som besökare. Arbetet har gått ut på att skapa förslag på konkreta insatser där man i samarbete mellan Region Gotland och lokala utvecklingsorgan/råd arbetar fram situationsbeskrivningar, handlingsalternativ och prioriteringar. Arbetet fokuserade på tre väldigt olika bygder: Fårö, Östergarn och Hemse. SLU fick uppdraget att fungera som kunskapsresurs och katalysator. Här får vi ta del av ett förslag på hur detta arbete skulle kunna struktureras lokalt, mellan regionen och de lokala, samt inom regionens väggar. Idéburet offentligt partnerskap som avtalsmodell kommer att diskuteras.

  Lokal: Fjällräven Center, Hamnen. Plan 3.
  Medverkande: Meit Fohlin, Regionstyrelsens ordförande Region Gotland och Mats Jansson, näringslivsstrateg Region Gotland
  Moderator: Thomas Norrby, SLU
  Arrangör: SLU i samarbete med Region Gotland
 • 14. SV Arena – Urbanisering: av godo eller ondo?

  Det goda och det onda kring urbaniseringen är en fråga som ständigt debatteras. Forskare och samhällsaktörer står mot varandra, men var står du? SV bjuder in dig till dialog. Möt forskaren som bland annat publicerat en studie om krympande kommuner i Sverige och Nederländerna och arbetar nu med ett projekt om förstärkt lokal kraft, ledarskribenten som lyfter fram sårbarhetsfrågorna och landsbygdsföreträdaren som hävdar den moderna landsbygdens möjligheter. SV Arena är en mötesplats där dialogen och deltagarna står i centrum. Resultatet från samtalet tar vi med oss i det fortsatta arbetet på det lokala och nationella planet.

  Lokal: Arken Konferens, Konferenslokal Galejan plan 5
  Medverkande: Josefina Syssner Docent, Kulturgeografi, Linköpings universitet, Anders Källström VD LRF och Patrik Oksanen Ledarskribent Hudiksvalls tidning
  Moderator: Anders Öhberg, Strategisk rådgivare SV
  Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • PASS B Söndag 09.00-10.00
 • 1. Bygd och stad i balans.
  Nu finns Bygdsam för en långsiktig samverkan!

  Vi är stolta över den utveckling vi har skapat tillsammans i Örnsköldsvik för en bygd och stad i balans. Örnsköldsvik har tagit plats på den nationella arenan och är förebild i Sverige för bland annat arbetet med servicepunkter och närarbetsplatser. Nu har vi bildat fyra Bygdsam på landsbygden. Det är en ny samverkansplattform med företag, föreningar och kommunen. Bygdsam säkrar landsbygdens röst och är landsbygdens språkrör. Tillsammans är vi starka!

  Lokal: Stadshuset Kronan, Kempesalen (entréplan)
  Medverkande: Kommunalrådet, landsbygdsutvecklaren och ordförande i bygderådet i Örnsköldsviks kommun
  Moderator: Ann Holst
  Arrangör: Örnsköldsviks kommun och Bygderådet Örnsköldsvik
 • 2. Två små seminarier om en stor fråga – hållbar mat och hållbart klimat.
  LRF erbjuder två seminarier på 30 minuter.

  Skogsägaren som global miljöhjälte – så lägger vi på ett grönt kol

  I Västernorrland finns 17 000 skogsägare som är miljöhjältar var och en – deras skogar binder kol och bidrar med råvara till det gröna omställningsarbetet för att minska oljeberoendet. Här finns en kombination av god tillgång till grön råvara och forskning och innovation i världsklass. Vilka utmaningar finns? Vilka förutsättningar krävs för att kunna realisera potentialerna? Vi berättar mer!

  Hur lokal skogsråvara ger global miljönytta

  Närproducerat och/eller ekologiskt – vad väljer du? Att välja smarta livsmedel är idag ett komplext ställningstagande där allt från CO2-utsläpp till antibiotikaanvändning måste vägas in. Allt fler vill ha närproducerad mat samtidigt som ekologiskt är en växande marknad och allt fler kommuner ställer nu krav på hur mycket av den upphandlade maten som ska vara ekologisk. Men finns det någon motsättning mellan närproducerad och ekologisk mat? Är det bättre att köpa ekologiskt kött från Europa eller närproducerat i Sverige? Vi reder ut några vanliga myter och pratar om Sveriges klimatsmarta jordbruk.

  Lokal: Arken Konferens, Konferenslokal Galejan
  Medverkande: Auni Hamberg, verksamhetsutvecklare livsmedel på LRF, Marianne Hansson, projektledare ”Korta livsmedelskedjan” och Karin Nolén, projektledare ”Förstudie regionala skogsprogram i Jämtland och Västernorrland”.
  Moderator:
  Arrangör: LRF
 • 3. Digitalisering – Landsbygdens nya tillväxtmotor.

  Utflyttning, åldrande befolkning, bensinstationer och mataffärer som läggs ner. Det är allt som oftast en dyster bild av landsbygden som förmedlas i medierna. Men med rätt förutsättningar kan vi stötta näringsliv och tillväxt och få en stark och blomstrande landsbygd. Och vilka är då de fundamentala grundstenar som krävs för att skapa dessa förutsättningar? Bredband och stabil uppkoppling är en av de viktigaste. Detta visar en ny rapport gjord av ÅF med fokus på Region Halland. På seminariet presenteras rapporten och diskuteras sedan av en panel.

  Lokal: Fjällräven Center, High coast bar. Plan 2.
  Medverkande: Therese Wernstedt, ÅF, Regina Westas Stedt, Bredbandsamordnare Vingåkers Kommun och Marcus Ternstedt, IP-Only.
  Moderator: Catharina Wretlind
  Arrangör: IP-Only
 • 4. Lämna eller stanna? Valmöjligheter och stöd för unga i ”resten av Sverige”.

  På detta seminarium presenterar forskaren Lotta Svensson de viktigaste resultaten från sitt senaste projekt med antologin ”Lämna eller stanna?” där hon låtit praktiker dela med sig av sina erfarenheter och strategier för att öka möjligheterna för unga människor att bo i sin hemort. Under seminariet pratar vi om möjligheter, villkor och normer kring ungas val av bostadsort. Hur kan vi utveckla Sverige bortom storstan tillsammans med unga vuxna?

  Lokal: Fjällräven Center, Stora scenen
  Medverkande: Lotta Svensson. Fil dr. i sociologi
  Moderator: Josefin Heed
  Arrangör: Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling
 • 5. Företag som kan, vill och vågar på landsbygden.
  Fokus på företagare på landsbygden och hur attraktiva miljöer för näringslivets utveckling kan göra så att landsbygdens potential tas tillvara.

  Företag startas, utvecklas och drivs i hela landet. Företagens drivkrafter och innovationsförmåga är många gånger lika oavsett om de finns i en stad, tätort, landsbygd eller glesbygd. Men förutsättningar kan skilja sig åt beroende på att avståndet till kunder, marknader, kompetens, kapital och service ser olika ut i olika delar av landet. Dessa faktorer är viktiga för att företag ska kunna, vilja och våga utvecklas.
  Företagens viktigaste produktionsfaktor är människan. Just därför blir platsers attraktivitet så betydelsefullt. Attraktiva miljöer kan locka människor att flytta eller bo kvar på en plats och därmed underlätta företagens behov av arbetskraft och kompetens. Attraktiva miljöer drar till sig företagsetableringar och investeringar. Olika platsers förmåga att attrahera, behålla och utveckla denna tillgång är en avgörande förutsättning för att stärka näringslivets konkurrenskraft.

  Lokal: Fjällräven Center, Fjärden. Plan 3.
  Medverkande: Lars Wikström avdelningschef Tillväxtverket, Thomas Olsson VD Åre produktion, Johan Duvdahl Näringslivschef Storuman kommun och Malin Gumaelius Projektledare Region Östergötland
  Moderator: Camilla Karlsson, Tillväxtverket
  Arrangör: Tillväxtverket
 • 6. Placebranding och modern landsbygdsutveckling.

  Resele har de senaste åren uppmärksammats på riksnivå för sin metod att driva modern landsbygdsutveckling. Ett målmedvetet och framgångsrikt arbete med ung inflyttning, ökat företagande och utveckling av nära samhällsservice i bygden som bland annat resulterat i Stora Landpriset.

  Lokal: Fjällräven Center, Hamnen. Plan 3.
  Medverkande: Johan Andersson, Inflyttningsgruppen i Resele
  Moderator:
  Arrangör: Länsbygderådet Västernorrland i samarbete med Länsstyrelsen och Region Västernorrland
 • 7. Söråkers Folkets Hus – Det lilla kulturhuset med den stora verksamheten.

  Söråkers Folkets Hus i Timrå kommun är ett kulturhus med omfattande barn-, ungdoms- och kulturverksamhet. Ansvarige Christina Thonman brinner för mötet mellan människor i alla åldersgrupper, speciellt de unga, som är ”etta på pucken” med ett stort eget ansvar i all verksamhet. Metoden är självförvaltning. Det innebär att ungdomarna driver verksamheter i skarpt läge, till exempel biograf, café, bibliotek och barngrupper enligt en väl utarbetad modell. I huset ryms allt från galapremiärer, superheta musiklegender, trixiga inspirationskvällar, ett brett och varierat filmutbud, konst och teater. Med topputrustad biograf visas konserter, teater, opera, sport, och Söråkers Folkets Hus har med sin unika verksamhet skapat en mötesplats för alla. Lyssna till en inspirerande föreläsning om ”lilla kulturhuset” på landsbygden.

  Lokal: Elite Plaza Hotel, Konferenslokal Barken vån 1
  Medverkande: Christina Thonman, Söråkers Folkets Hus
  Moderator: Agneta Lindén, Hela Sverige ska leva Västernorrland
  Arrangör: Länsbygderådet Västernorrland i samarbete med Länsstyrelsen och Region Västernorrland
 • 8. Vad bör Boverket göra för landsbygden?

  I denna workshop bjuder vi in till samtal för att få input till våra stora satsningar, för att få svar på frågan hur Boverket kan vara till nytta för landsbygdsutvecklingen och för att få idéer till ett bättre arbete.
  Vilka är landsbygdens egna värden? Hur ska dessa utvecklas? Hur kan Boverket bidra? Dessa är några frågor som diskuteras i detta seminarium.
  Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Våra frågor handlar om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende samt bostadsfinansiering. Boverket beslutar om bidrag till hyresbostäder, upprustning av skolor och deras utemiljö, samlingslokaler och mycket mer. Från 2018 har Boverket fått flera nya stora uppdrag som rör bland annat arkitektur och gestaltning samt digitalisering. Dessutom har myndigheten sedan några år tillbaka och fram till 2021 fått utökade resurser till en stor satsning för att höja kunskapen om Plan- och bygglagen hos alla aktörer inom samhällsplanering och byggande. Arkitektur är inte bara form och design utan bidrar mycket till hur vi utvecklar samhället och dess funktioner både på landsbygden och i orten/staden. Digitalisering är inte bara att föra över data och information från analogt till digitalt, utan med digitaliseringen utvecklas nya möjligheter att ta del av och använda informationen. Plan- och bygglagen är den lag som styr bebyggelseutveckling och i många fall användingen av mark och vatten.

  Lokal: Fjällräven Center, Supporterbaren. Plan 2
  Medverkande: Yvonne Svensson, rättschef och Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef på Boverket
  Moderator:
  Arrangör: Boverket
 • 9. Kulturarvstjänster för landsbygdsutveckling.

  Välkommen till ett samtal om att uppmärksamma, ta tillvara och använda landsbygdernas kulturarvstjänster. Kulturarvstjänster är alla de värden landsbygdernas kulturarv bidrar med för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Vi är också många som utför kulturarvstjänster, ibland utan att veta om det.
  Vilka är då landsbygdernas kulturarvstjänster? Har vi sett dem fullt ut? Använder du dig av landsbygdernas kulturarvstjänster eller är du en utförare av dem, som kanske också tar betalt för detta?
  Vi pratar mer om begreppet och utförandet, diskuterar och byter erfarenheter, med sikte på att göra kulturarvstjänsterna ännu tydligare och viktigare i landsbygdsutvecklingen!

  Lokal: Fjällräven Center, Looker room bar. Plan 2.
  Medverkande:
  Moderator:
  Arrangör: Sveriges hembygdsförbund, Ångermanlands hembygdsförbund och Medelpads hembygdsförbund
 • 10. Avståndets betydelse för innovativa lösningar.

  Välkommen till en workshop med de fyra nordligaste länen, ”Norr 4:an”, där du kommer att lägga lika mycket tid på att lyssna som att bli lyssnad på. Vi är många som länge har pratat om avstånden som något negativt och jobbar för att se det som något positivt. Längst bort från kommunens centralort startar det saker, nya innovativa lösningar på gamla problem och utmaningar gör det möjligt att bo och leva i bygder trots eller tack vare ibland långa avstånd. Vi kommer under 45 minuter att få lyssna på goda exempel från norra Sverige, alla med fokus på att tänka nytt. Genom att använda en fartfylld samtalsmetodik – Rakt på sak – utifrån rubriken, sätt er längst bort så får ni tala.

  Lokal: Fjällräven Center, Aspen Colorado bar. Plan 2.
  Medverkande: Jenny Engström, verksamhetsledare Råek (Råne älvdals rådet i Gunnarsby församling ekonomiska förening), Leif Engström, näringslivsstrateg Bodens kommun och Bengt Rönnqvist, samordnare Gideågården
  Moderator: Kristina Ernehed, ordförande Hela Sverige ska leva Jämtlands län
  Arrangör: Hela Sverige ska leva Norr 4:an
 • 11. Hållbar landsbygd.
  Så skapar vi klimatomställning och når de globala målen.

  Om en folkrörelse av bygder som ser de globala utmaningarna i vitögat, kavlar upp ärmarna och bygger en ny, vackrare värld. Vi ger exempel från olika delar av Sverige och världen, med fokus på de goda exemplen i Latorp och Stjärnsund.
  Ni får även tips om utbildningar som erbjuds av folkhögskolor och folkbildningen.

  Lokal: Arken Konferens, Konferenslokal Pinassen
  Medverkande: Ylva Lundkvist Fridh, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, David Bennet, Omställningsnätverket, Åsa Ringström, Mora folkhögskola och Ewa Overmeer, Hållbart Latorp
  Moderator:
  Arrangör: Hela Sverige ska leva
 • 12. Fiskens och fiskarens värde för kustbygder.

  Möjligheten att överleva på fiske och i kustbygder påverkas av såväl politiska beslut, tolkningar i förvaltningar och konsumenters val. Svenska fiskare och kustbygder har sedan länge känt av krympande resurser. Den tematiska arbetsgruppen har bett SLU och institutionen för stad och land att hjälpa till att beskriva vad fisket och fiskarna betyder för kustsamhällets överlevnad, både direkt och indirekt, ekonomiskt och socialt för samhällets funktion och attraktivitet. Under våren har därför studenter på SLU:s program för landsbygdsutveckling i kurser i Naturresursförvaltning och landsbygdsutveckling respektive Organisering och ledarskap fördjupat sig i fyra kustbygder. Här får vi ta del av deras berättelser.

  Lokal: Arken Konferens, Konferenslokal Lodjan
  Medverkande:
  Moderator: Thomas Norrby, SLU
  Arrangör: SLU i samarbete med Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp för fiske- och vattenbruk
 • 13. Vi vill att den första samhällsnivån blir inkluderad på riktigt!

  Allt fler pratar om hur viktigt det är att civilsamhället involveras i samhällsutvecklingen. Vi som representerar den ”första nivån”, de lokala utvecklingsgrupperna och de lokala entreprenörerna på landsbygden vill vara med och medskapa en flernivåsamverkan. Kommuner och regioner har sitt perspektiv och vi som finns därute lokalt vill bidra med vår syn när det gäller planering och fördelning av resurser.
  Hur ser det ut i verkligheten? I elva kommuner arbetar Hela Sverige ska leva med ett pilotprojekt för att förverkliga och pröva nya modeller för en bättre samverkan.  I Arvidsjaur, Skellefteå, Storuman, Älvdalen, Ludvika, Flen, Vingåker, Norrköping, Motala, Ljungby och Älmhult pågår spännande processer just nu. Lyssna på berättelser från det arbetet och var med och skapa ett kollektivt lärande för hur riktig samverkan kan se ut mellan den lokala nivån, kommuner och regioner när det gäller service.

  Lokal: Stadshuset Kronan, Matsalen (entréplan)
  Medverkande: Lokala processledare från Hela Sverige ska levas EU-finansierade pilotprojekt Service i samverkan
  Moderator: Anna-Karin Berglund, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  Arrangör: Hela Sverige ska leva, pilotprojektet Service i samverkan