Partiledare för Vänsterpartiet: Jonas Sjöstedt

Vänsterpartiet arbetar för är att hela landet ska leva och vi presenterar här en politik för att möjliggöra detta. Vi vill skapa förutsättningar för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo var man själv önskar i Sverige. Landsbygden har många tillgångar, inte enbart mark och råvaror utan också i form av natur och kulturlandskap där det finns möjlighet att skapa attraktiva boendemiljöer. Vår övergripande strategi bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande och ett tydligt ansvar för staten att grundläggande samhällsservice finns i hela landet.

Läs mer om Vänsterpartiets landsbygdspolitik här

Print Friendly, PDF & Email