Partiledare för Centerpartiet:
Annie Lööf

Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik. Människor ska kunna bo och leva i hela landet. För att det ska fungera krävs att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapandet i växande företag. Och en miljöpolitik som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Läs mer om Centerns landsbygdspolitik här

Print Friendly, PDF & Email