Nordic Baltic Rural and Maritime Award.

Landsbygdsnätverken i länderna runt Östersjön har samarbetat sedan 2008 för att utbyta erfarenheter, lära sig av varandra och genomföra gemensamma aktiviteter.

2013 arrangerades en landsbygdsgala i Tallinn med prisutdelning till de bästa transnationella leaderprojekten i regionen. Nu i år, i samband med Landsbygdsriksdagen i Västernorrland, delas nya priser ut. Denna gången gäller det de bästa landsbygdssatsningarna.

Varje land har nominerat tre projekt som innebär investeringar eller satsningar på landsbygd eller skärgård. Ett projekt från varje land har valts ut och bjudits in till Landsbygdsriksdagen. Under festkvällen kommer tre av dem få priset som vinnare utan rangordning.

Syftet är att lyfta upp och synliggöra drivkraften hos människor på landsbygden i Östersjöregionen och visa deras goda exempel på landsbygdsutveckling.

Print Friendly, PDF & Email