Malin Rönnblom

Malin Rönnblom är universitetslektor vid Umeå centrum för genusstudier och docent i statsvetenskap på Karlstads Universitet. Genom sin forskning är Malin en av de främsta när det gäller att synliggöra den urbana normen. Ett exempel på det är citatet ”Staden skapas i relation till landsbygden, och ofta på ett sätt som innebär att staden går ‘vinnande’ ut ur den relationen.” ur rapporten ”Ett urbant tolkningsföreträde?”. Hon skriver krönikor och föreläser ofta utanför akademin när det gäller frågor om makt, politik, feminism, jämställdhet och landsbygd. Malin deltar i söndagsstudion med reflektioner från partiledardialog tillsammans med Josefina Syssner och Po Tidholm.

Print Friendly, PDF & Email