Landsbygds- och jordbrukspolitisk talesperson för Kristdemokraterna: Magnus Oscarsson

Kristdemokraterna vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Genom landsbygdens produktion av bland annat livsmedel, energi och naturmaterial skapas förutsättningar för tillväxt i hela landet. Förvaltarskapstanken genomsyrar vår syn på landsbygdens gemensamma resurser. Natur och miljö ska förvaltas ansvarsfullt så att nästkommande generationer kan ta över ett hållbart samhälle. Kristdemokraterna vill ha fungerande service så som barnomsorg, skola, sjukvård och infrastruktur i hela landet. Det är även väsentligt att företag får goda förutsättningar att växa och utvecklas

Läs mer om Kristdemokraternas landsbygdspolitik här

Print Friendly, PDF & Email