kommentator.

Ingen partidialog utan en vass kommentator. Jacke Sjödin kommer med sin mycket speciell förmåga sammanfatta samtalet som ingen annan kan.

Print Friendly, PDF & Email