Josefina Syssner

Josefina Syssner är Docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet och har under många år intresserat sig för utveckling, anpassning och samhällsvisioner för platser som har ett vikande befolkningsunderlag. Josefina gör skarpa analyser av dagens samhälle och deltar i söndagsstudion tillsammans med Po Tidholm och Malin Rönnblom som reflekterar över lördagens partiledaredialog.

Print Friendly, PDF & Email