6. Från världsarv till kulturarv

Den här resan är en natur-, kultur- och matupplevelse i balans mellan stad och land. Vi åker till dalen i Nätra-Sidensjöområdet där det finns ungefär 25 konstutsmyckningar. Här möter vi olika uttryck allt från stora konstverk och en konstdal i en naturhistorisk miljö till sagans värld. I Nätradalen ska vi också träffa starka intressegrupper som tillsammans utvecklar sin bygd, där stoltheten är ett starkt signum som gjort avtryck även på den nationella arenan.

Resans innehåll:

Under den här resan kommer vi att få ta del av historiska kulturupplevelser med både verklighetsbakgrund och sagotema.

Herrgårdsparken i Köpmanholmen är en natur- och konstpark. Den ger en förnimmelse av hur det såg ut när familjen Hedberg levde och verkade i Köpmanholmen under 1900-talet. Parken utgör navet i High Coast Art Valley.

Brynge kulturområde, med riksintressena lärftmangeln och sågverket från mitten av 1700-talet, finns bevarat i originalskick från vår tidigaste industrihistoria.

I skogen slingrar sig en stig där olika sagomiljöer är uppbyggda, kallad Källarbackens Saga. Du möter bland annat Bockarna Bruse, Guldlock och de tre björnarna, Häxan i Hans och Greta, med flera. I sagornas värld kan allt hända och underhållning och lunch i det fria utlovas. Det här är en lantgård där kreativiteten och fantasin har fått fritt spelrum!

Möjligheternas hus är en mötesplats där lokala initiativ har skapat möjligheter till arbete och kreativt skapande. Återbruket skapar nytt av gammalt, här finns också närarbetsplatserna för distansarbetande, samt massor av social samvaro.

Du möter också Sidensjö sparbank – Sveriges minsta sparbank – och Nätraälven skog, Sveriges äldsta skogsägarförening som skapar möjligheter för bygden.

Vi tar del av utvecklingen i byn Skorped, ett arbete som ständigt engagerar dess invånare och bidrar till dess förenings- och företagstäthet. Skorped är också den by i länet som hade den mest positiva synen på sin egen by i Länsstyrelsen Västernorrlands enkätundersökning för några år sedan!

En fin gemenskap präglar Drömmebygden, något som märks i ett livligt föreningsarbete där de flesta invånarna är engagerade på något sätt. Det finns en intresseförening för bygden, en nykterhetsförening med vuxenförening och två ungdomsföreningar, en byggnadsförening, vägföreningar och ett flertal jakt- och fiskeföreningar. I den mångsidiga och moderna samlingslokalen Valhalla mitt i Drömme bedrivs det mycket verksamhet för ungdomar där även barn och ungdomar från övriga Sidensjöområdet deltar.

I Rössjö finns Rössjö By- och Kulturförening som bland annat arbetar med att bevara minnet av Jonas Nätterlund från byn som gjorde mångmiljondonationen till konstutsmyckning i Sidensjö och Nätra kommuner (som nu är del av Örnsköldsviks kommun).

Print Friendly, PDF & Email