10. Företagsam landsbygd ger utveckling i världsklass

Företagsamhet, engagemang och kompetens präglar den här resan med besök hos två idrottsföreningar och ett landsbygdsföretag med världen som arbetsfält. Föreningar med egna företag och en stark framtidstro gör skillnad i de bygder där de verkar. Dessa två föreningar har utvecklats till betydelsefulla aktörer för bygdens utveckling och berättar om sina framgångsfaktorer och erfarenheter. På Docksta varvet får vi inblick i en imponerande framgång där kompetens och företagsamhet har  gjort att snart 300 stridsbåtar lämnat varvet och sålts över hela världen under de sista tjugo åren.

Resans innehåll:

Vi besöker Mellansels Idrottsförening, som blev utsedda till årets lokala utvecklingsgrupp 2017 av Hela Sverige ska leva för sitt fantastiska utvecklingsarbete. De arbetar för att bygden ska bli helt fossilfri och tror att de når det målet om tre år. De omsätter 400 000 kronor för konferensanläggningen och bedriver entreprenadverksamhet med miljonomsättning. Deras mötesplats Framtidens Hus ger positiva effekter i bygden, inte minst genom att 45 ungdomar får sommarjobb på anläggningen.

Vi ska också hälsa på Docksta Bordtennisklubb, som fått priser av tidningen Land, Hela Sverige ska leva, Swedbank och Länsstyrelsen Västernorrland. De har gått från ideell till kommersiell verksamhet med miljonomsättning och har aktiviteter som bergsklättring och festivaler, bedriver Docksta friskola sedan fem år tillbaka och äger hyreshus. Dessutom har de företaget Docksta skofabrik, som är en skotillverkare som klarat global konkurrens genom strategiska beslut.

Det blir dessutom en tur till Dockstavarvet, som är bygdens största arbetsgivare med 50 anställda. De har gått från träbåtstillverkning till lotsbåtar och stridsbåt 90 och från en nationell marknad till en internationell.

Print Friendly, PDF & Email