Digital infrastruktur.

Framtiden är digital – hur ser visionen för den digitala landsbygden ut?

Politiska företrädare och ledande aktörer delar med sig om sina framtidsvisioner.

Vi välkomnar.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.
”Sverige ska bygga mer, billigare och hållbart. Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens kraft och möjligheter. Det är mitt fokus som bostads- och digitaliseringsminister.”

Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör på fiberoperatören IP-Only.
Hon har de senaste åren jobbat intensivt med frågor som rör fiberutbyggnanden på landsbygden. Hon är övertygad om att digitaliseringen, med alla dess möjligheter, är landsbygdens tillväxtmotor. IP-Only har de senaste åren haft en avgörande roll i digitaliseringen av Sverige.
”Vår roll i den nationella fiberutbyggnaden har varit viktig för konkurrensen, vi har drivit på utbyggnaden och farten. Vi har varit en drivande kraft vad gäller realiseringen av regeringens bredbandsmål. IP-Only är den fiberoperatör som under 2017 levererat flest fiberanslutningar på landsbygden och vi kommer göra det även i år”, säger Camila Buzaglo.

Ove Alm, chef Telia Infra.
Infra har det samlade ansvaret för att planera, bygga, och leverera fasta och mobila nät i Sverige samt för Telia Sveriges grossistaffär. Ove har en lång karriär bakom sig på Telia, är mångårig medlem i svenska ledningsgruppen och har i princip varit med och byggt upp den digitala infrastruktur som Telia idag säljer tjänster på. Dessutom har han forskat på fiberoptik.

Emil Källström, riksdagsman och Centerpartiets ekonomiska-politiska talesperson.
Hemmansägare med cykelavstånd till årets landsbygdsriksdag. Långt engagemang för utveckling av digital infrastruktur på landsbygden.

Print Friendly, PDF & Email