Ordförande Åse Classon.

Åse Classon har varit en av Hela Sverige ska levas två ordförande sedan 2013 och har suttit i styrelsen i tio år. Hon har många års erfarenhet av landsbygdsutveckling både lokalt, regionalt och nationellt och har suttit med som expert i flera parlamentariska utredningar.

Åse är särskilt intresserad av integration, jämställdhet, innovativa servicelösningar och lokal demokrati. Hon tar sig an alla ämnen som rör landsbygden med detaljerad kännedom och stor passion!

Print Friendly, PDF & Email